wecook

Forbehold vedr. det vi ikke har kontrol over...

 

Forbehold ved levering:

  • Vi tager forbehold for vejrets luner, transportforstyrrelser, situationer som brand, strejke, lockout og force majeure, og andre udefra kommende omstændigheder som måtte forhindre os i at levere maden ud.

  • Vi tager forbehold for transportforstyrrelser som trafikprop, trafikuheld, vejarbejde, punktering og lign. tilfælde som måtte forhindre os i at levere maden inden for den aftalte tid.

Forbehold ved prisændringer:

  • Forbehold for ændringer i menuerne.

  • Forbehold for prisændringer.

  • Forbehold for trykfejl

Alle priser er i DKK og incl. moms og gælder indtil ny prisliste foreligger.